De griel

De griel

Kroniek van een spookvogel

Guido Keijl, Ruud Vlek | KNNV uitgeverij, Zeist | 2020 | 300 blz. | € 27,95 (KNNV-leden 10% korting) | ISBN9789050117357

Anno 2020 is de griel een schaars geziene doortrekker, maar vanaf 1800 was deze vogel was deze vogel met zijn nachtelijke leefwijze ruim anderhalve eeuw een broedvogel in onze duinen. Veel grielen zijn er nooit geweest. Opvallend zijn de grote gele ogen. In de middeleeuwen werd gedacht dat geelzucht te genezen was door een griel in een kooi voor de patiënt te houden. Zijn gele ogen onttrokken dan de ziekte aan het lichaam. De schrijvers zijn zeer gedegen te werk gegaan en hebben bijvoorbeeld de aanwezige vegetatie op oude foto’s van grielennesten bestudeerd en zo de voorkeur van de griel voor verschillende duinlandschappen bepaald. De griel bleek een cultuurvolger. Kerngebied de Amsterdamse Waterleidingduinen ontstond door de waterwinning. Door veranderingen in het landschap en drukte in de duinen zal de griel niet terugkeren. Het boek is opgedragen aan grielendeskundige Jan. P. Strijbos, die schreef: “De griel behoort bij het woeste duin met z’n warrigen groei van uitgestrekte duindoorhellingen…”. Prachtige, zeer gedetailleerde studie! (BK)