Help mee aan het realiseren van KNNV-doelen

Landelijk bestuur scherpt strategie en doelen aan

Samen met een flink aantal leden vanuit de afdelingen heeft het landelijk bestuur van de KNNV de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe strategie en doelen voor de periode 2021 – 2024.  Doel: de krachten, kennis en ervaring van de KNNV-leden bundelen en gebruiken om de vereniging beter zichtbaar te maken in het brede veld van natuurbeheer en beleid in Nederland. Want samen beschikken we over een schat aan ervaring en kennis en kunnen we onze doelen realiseren.

Tekst Paul van Bodengraven

Liefde voor de natuur, ontzag en bewondering, verbondenheid en verantwoordelijkheid nemen voor de natuur; dat is wat leden van de KNNV bindt. “Voor de een zal de beschermersrol belangrijker zijn, voor de ander gaat het om kennis verrijken en/of het genieten van het buiten zijn”, zegt Marije Bakker, kartrekker van de nieuwe strategie in het landelijk bestuur. Die strategie is afgestemd in de beleidsraad en in overeenstemming met de gestelde idealen:
• Iedere Nederlander waardeert de natuur.
• Alle natuurorganisaties werken samen.
• De biodiversiteit in Nederland verbetert.

Wat hebben we in huis?
Dat de KNNV een belangrijke bijdrage aan die idealen kan leveren, vloeit voort uit het specifieke karakter van de vereniging: er is sprake van een grote deskundigheid onder de leden; we vormen samen een landelijk netwerk van waarnemers en vrijwilligers; we zijn onafhankelijk en hebben een brede scope, op alle deelgebieden die natuurbeleid omvat.

“Die strategie hebben we vertaald naar zeven concrete doelen die we ons hebben gesteld voor de periode 2021-2024”, vertelt Marije Bakker. Dat zijn:

Ontdek
• Ontwikkeling van basiscursussen over natuur samen met andere natuurorganisaties.
• Creëren van een ecologie kennisgroep om ecologische kennis te versterken

Beleef
• Natuurbeleving gemakkelijk en toegankelijk maken, bijvoorbeeld door natuurkennis toe te voegen in wandel-apps.

Bescherm
• Instellen van een natuurvisiegroep die vanuit deskundigheid naar buiten treedt.
• Een adoptiegebied per afdeling en/of samen met Land van Ons.

Samen
• Samenwerking tussen afdelingen, delen van ‘best practices’ en inspiratie.
• Landelijke netwerkgroepen voor specifieke onderwerpen, zoals communicatie en ledenwerving.

Hoe?
“Ambitieuze plannen”, beaamt Marije Bakker. “Maar wel haalbaar – zeker als we ook de minder actieve leden kunnen inspireren om hieraan mee te doen. En vanuit het perspectief van de vereniging ook logisch. Dat is waar we voor staan en wat we kunnen. Een deel van de activiteiten gebeurt al, vaak op afdelingsniveau. Bijvoorbeeld het adopteren van een natuurgebied. Sommige afdelingen doen dat al jaren, maar we weten het niet van elkaar. Een andere belangrijke is de vorming van een natuurvisiegroep. We willen als KNNV een duidelijker geluid laten horen als het gaat om beheer en ontwikkeling van de natuur. We hebben 8.000 leden en even zoveel meningen. Toch is er op grote lijnen vaak wel overeenstemming over de richting waar we naartoe moeten. Daar kunnen we vaker en duidelijker een stem aan geven, zodat onze inbreng meeweegt bij beslissingen over de natuur. Daar is ook in de maatschappij behoefte aan.”

Marije Bakker / Foto Monique Shaw

Meedoen?
Iedereen kan deelnemen aan die groep, of een bijdrage leveren aan de realisatie een van de andere doelen. “We hebben zoveel mensen met kennis en ervaring in huis. Hen willen we betrekken bij onderwerpen waar ze warm voor lopen. Niet door per se bestuurlijk actief te zijn, maar als inhouddeskundige, voor kortere of langere tijd. Ik nodig onze leden van harte uit om hun kennis met ons te delen rond deze doelen.”

Heeft u belangstelling om mee te denken over een van de gestelde doelen, of heeft u een goed plan om dat te realiseren? Meld u dan via strategie@knnv.nl