Veldgids Libellen

Veldgids Libellen

Noordwest Europa

Frank Bos, Marcel Wasscher | KNNV Uitgeverij, Zeist | 2020 | 260 blz. | € 28,95 ( KNNV-leden 10% korting) | ISBN 9789050117586 Een geheel herziene negende editie van deze onvolprezen veldgids. Vele foto’s konden worden vervangen, waarbij met name diverse fraaie bijdragen van Macromia (Es & Faz) opvallen. Alle verspreidingskaartjes zijn aangepast. De in 2019 in Duitsland waargenomen Afrikaanse soort Tramea basilarus is toegevoegd. De eerdere vreugde over de toename van libellen door de verbeterde waterkwaliteit is wat getemperd. Warmte minnende soorten nemen toe, maar de soorten van de vennen nemen af. De Noordse glazenmaker en venglazenmaker zijn zeldzaam. De moeilijk waar te nemen dwergjuffer heeft nog een kleine populatie in Oost-Nederland. Positief is het verschijnen van de sierlijke witsnuitlibel op veel meer plekken. De witpuntoverlibel is in 2016 in België voor het eerst gezien en blijkt zich nu al voort te planten tot op 4 km van de Nederlandse grens. Steeds meer mensen kijken naar libellen en waarschijnlijk heeft u ook een verouderde gids in de boekenkast staan. Hoog tijd om eens een nieuwe aan te schaffen? (BK)