Natura 2 is verschenen

In dit nummer

06      Landplatwormen: onschuldig of schadelijk?
10      Aanpak bij infectieziekten onder wilde dieren
13      Onze otters zitten niet stil
16      Nederland verdroogt
18      Op speurtocht naar libellen in de Randstad
22      Leren met de KNNV
24      In Memoriam Harm Werners

En ook nog
03 Rondje KNNV
04 Uit het veld
09 Natura2000: Waddenzee, zandplaat de Hors
21 Klein gespuis – Huiszebraspin
25 Opgemerkt – Ravenpaar
26 Bladspiegel
28 KNNV-verenigingsnieuws
31 Lezersfoto & colofon

Op de omslag
Uitsluipende zuidelijke keizerlibel/ Foto Jan Katsman