Adopteer een gebied

Verschillende KNNV-afdelingen hebben al een of meerdere gebieden onder hun hoede genomen. Hieronder vindt u drie inspirerende voorbeelden uit de afdelingen Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn, Delfland en Hoorn/West-Friesland

Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

De natuurwerkgroep van deze KNNV-afdeling is al geruime tijd actief in meerdere gebieden, waaronder de Kozakkenput bij Zeist en in natuurgebied De Hees en De Zoom onder Soest. De werkzaamheden in het gebied richten onder andere zich op het behoud en de uitbreiden van de korstmossen. “Het gaat om een oud bosgebied, met verschillende heideveldjes”, vertelt Simone Laanbroek van de natuurwerkgroep. “Je vindt hier ook jeneverbessen, ringslangen, hazelwormen, hagedissen en mierenleeuwen. Samen met de eigenaar (het gebied De Zoom valt onder de gemeente Soest, het gebied De Hees is van de ASR)  werken we aan herstel van het terrein, bijvoorbeeld door de hei  zoveel mogelijk open te houden.”

Subsidie voor herstelplan
Mede op basis van de activiteiten van de natuurwerkgroep is door de beheerder van de ASR in samenwerking met meerdere partijen een korstmosherstelplan opgesteld. De provincie Utrecht heeft besloten daar subsidie voor beschikbaar te stellen. Door een aannemer zijn diverse bomen gekapt en geringd, daarnaast zijn delen tot op het zand geplagd. De natuurwerkgroep zal het kleinschalige onderhoud doen. “Het is mooi om te merken dat ons werk zijn vruchten afwerpt”, zegt Simone. “Op de eerste plaats voor de natuur zelf, maar ook bij de beheerders en de provincie. We zijn al een tijdje bezig hier en je merkt dat het steeds meer ‘eigen’ gaat voelen. We hebben ons verbonden aan dit stuk natuur en dan is het extra leuk om te zien dat we vooruitgang boeken.”

Gert Jan Liet, projectleider van de natuurontwikkeling namens terreineigenaar a.s.r., en Simone Laanbroek op locatie in De Hees
Foto © 2020 Willem Mes Photography

Delfland

Al zo’n dertig jaar heeft de afdeling Delfland enkele hectaren aan landschapselementen binnen en buiten de stedelijke omgevingen in beheer. Dat loopt uiteen van een aantal boomgaarden, een wilgengriend, geriefhoutbosjes, wilgensingels, een eendenkooi (eigenlijk een schietkooi met één vangpijp), een kleiput tot een stadsklimaattuin. Bij elkaar enkele duizenden bomen.

In normale tijden zijn er gemiddeld zo’n zeventig mensen elke zaterdag actief bezig met onderhoud (oktober t/m maart). Vanwege de coronamaatregelen wordt er nu gewerkt in ploegjes van twee mensen, conform de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn er binnen de afdeling drie Reuzen Berenklauw Brigades actief en is onlangs Clean Team Tanthof gestart. Dat is een groep mensen op initiatief van buurtbewoners in de Delftse wijk Tanthof die bermen et cetera van blikjes, flesjes en plastic willen ontdoen. Ook een vorm van natuurbeheer.

Hoorn/West Friesland

Het Landje van Naber is een natuurgebied dat aan de binnenkant van de dijk ingeklemd ligt tussen enerzijds de IJsselmeerdijk (Westerdijk) en anderzijds de Hoornse woonwijk Grote Waal. De totale oppervlakte van het gebied is 4 hectare, 100 meter breed en 400 meter lang. Een plas-drasweiland waar nog altijd zout in de bodem aanwezig is, vanwege de Zuiderzeetijd. Dat maakt het mogelijk voor zoutminnende planten om er te groeien. Melkkruid, zilte schijnspurrie en zeeaster doen het erg goed Daarnaast is er ook heen, voorheen zeebies genoemd, te vinden. De ruime aanwezigheid van water op het land maakt het een aantrekkelijk gebied voor vogels.

Het boerenbedrijf van Klaas Wijnker gebruikt het landje als weiland en hij benaderde in augustus 1991 de KNNV-afdeling Hoorn/West-Friesland met de vraag om mee te denken over een beheerplan om deze gunstige omstandigheden voor de vogels te behouden. De afdeling heeft dit verzoek met beide handen aangepakt en sindsdien wordt er veel tijd gestoken om het Landje van Naber voor vogels zo aantrekkelijk mogelijk te maken.